Det är inte alltid man hinner åka iväg på en längre konferens även om det är allmänt känt att denna investering kan ge mycket bra utdelning om man har ett stort perspektiv. Det finns många konferensanläggningar i landet och de som vill åka på konferens har en hel del att välja bland.Allt ifrån mindre konferensanläggningar ute på landet till stora komplex i stan. De som väljer att boka in sig för en konferens, avsätter flera dagar till arbete, föreläsningar och aktiviteter för att svetsa samman gruppen och förbättra resultaten i verksamheten. Inte sällan väljer man att hålla konferens i samband med större händelser i företaget. Oavsett vilka konferensanläggningar man väljer för sin konferens går det att räkna med god mat och hög standard i rummen. Detta är någonting som svenska konferensanläggningar blivit kända för både nationellt och internationellt. I och med att man har allting serverat och förberett kan man lägga tiden på att nå resultat på de olika områden man väljer att fokusera på under sin konferens.

För en dagkonferens gäller helt andra frågor än vid en längre konferens som sträcker sig över flera dagar. Många av de konferensanläggningar som finns att välja bland, anordnar även dagkonferenser för de som vill, kan och behöver. Förvisso är det i allmänhet de konferensanläggningar som finns inne i stan som besöks av dagkonferenser, men även de anläggningar som ligger utanför stan kan erbjuda detta. Under vackra försommardagar kan en dagkonferens utgöra den kick som får hela verksamheten att fungera bättre! Dock krävs att man verkligen gjort en bra planering för hur man skall lägga upp dagen i fråga.

Planera dagkonferens När man har flera dagar på sig kan man ha större marginaler och svängrum i sin planering. För dagkonferenser är det på ett helt annat vis. Man har då endast en halv- eller en heldag på sig och allt måste gå i lås för att man inte skall förlora viktig tid och missa delar av schemat. Den som anordnar er konferens bör ha ett klart och tydligt upplägg för att ni skall få ut så mycket som möjligt av den satsning ni gör. Här kommer lite tips som kan vara till hjälp för att er dagkonferens skall bli så bra som möjligt!

• Syfte Redan innan ni bestämmer er för vilka konferensanläggningar som kan vara intressanta för er, bör ni tänka över vilket syfte ni har med er träff. Är det fråga om undervisning eller implementering av processer, eller umgänge och social utveckling? Kanske är det projekt ni skall gå igenom, eller planera inför händelser i framtiden? Har man klart för sig varför man är där, kan man ha lättare att förbereda deltagarna och därmed få bättre fart i sin konferens.

• Inbjudningar Det kan låta som någonting för ett större kalas, men det är bra att tidigt bjuda in de som skall närvara. Kanske finns det problem eller förhinder som gör att man inte kan hålla sin konferens när man hade tänkt. Dessutom behöver man få information om kostvanor och hur man skall göra för att maten skall bli till belåtenhet och för att alla skall känna sig uppmärksammade och sedda i arbetsteamet. Detta är viktigare än man kan tro och det stämmer att en hel del beslut och förarbeten avgörs vid matbordet.

• Konferensanläggningar Var ni skall hålla er konferens är helt och hållet upp till den som anordnar det hela. Det är bra om man kan välja konferensanläggningar som ligger i närheten av kommunikationer eller kanske till och med inne i stan? Detta gör att man inte behöver åka för långt och ej heller bekosta bilar för transport. Många hotell runt om i de större städerna kan vara alternativa konferensanläggningar som mycket väl kan leva upp till vilka önskemål man än kan tänkas ha när det handlar om konferens.

• Färdsätt Precis som vid större konferenser måste man vara noga med att gästerna skall kunna ta sig till de konferensanläggningar man bokar in sig på. Det är svårt att beordra medarbetare till långa färdvägar om man inte sett till att ordna med bra transport i form av bilar eller liknande. En promenad bort från kontoret kan dock de flesta acceptera. I och med att det inte tillkommer övernattning eller flera dagars umgänge, kanske man kan lägga sin konferens intill en helg så man kan få en riktig helkväll med företaget innan hemgång. Detta är någonting som ofta är uppskattat.

Det finns en hel del saker man skall tänka på när man bokar konferensanläggningar men har man tänkt på färd och syfte, kan man utgå ifrån att man har förutsättningarna för en dagkonferens!

Festlokaler att hyra
Att hålla nere totala kostnaderna för en fest är ofta intressant för den som bjuder in till kalas. Det är dyrt att hålla kalas och man kan behöva snåla in på vissa saker för att det hela skall fungera även vad gäller ekonomi. När man lägger lite tid på sin planering och ser till att man räknar in även porslin, resor och annat i budgeten, kan man få bättre uppfattning om vad för kostnad det rör sig om. Detta kan innebära att en av de festvåningar som verkar lite för dyr, bli ett billigare alternativ om fler saker ingår. [Read More]
Konferensanläggningar vid Arlanda
Arlanda är verkligen en perfekt plats att arrangera en konferens på. Här finns nämligen allt Du kan önska Dig. Och lite till. Arlanda bär inte för inte epitetet ”porten till Sverige”. Med all rätt. Som Sveriges största internationella flygplats är Arlanda ett formidabelt epicentrum för ankommande och avgående flighter dygnet runt. Inte någon annanstans i Sverige är pulsen så hög som här. Här kan Du och Dina konferensdeltagare flyga in på morgonen, delta i konferensen på ett femstjärnigt hotell under dagen och även kvällen för att sedan flyga därifrån nästa morgon. [Read More]